Το Κοινωνικό Έργο των Τεκτόνων (3) – Giuseppe Garibaldi


O Giuseppe Garibaldi υπήρξε πρωταγωνιστής της απελευθερώσεως  της Ιταλίας μαζί με πλείστους εκ των συναγωνιστών του, Τέκτονες και αυτοί, όπως οι Ματζίνι, Κρίσπι, Λαφαρίνα, Φωσέ,  Καβούρ, Μπουσκαλιόνι και άλλοι. Μια ζωή ολόκληρη πολέμησε για την απελευθέρωση του Ιταλικού λαού χωρίς να ζητήσει  τίποτε για τον εαυτό του. Μεταξύ των πολέμων ασχολείτο με τον αγρό του στην Σαρδηνία. Υπήρξε Μεγ. Διδ. και Υπατ. Μ. Ταξ. της Ιταλίας και ανεκηρύχθη επισήμως και επίτιμος Μεγ. Διδ. 

Μιαν εσπέρα έφερε στη Στ. ολόκληρο το Γενικό Επιτελείο του και τους εμύησε στον Τεκτονισμό. Έλεγε για τον Τεκτονισμό ότι θα συντελέσει στην πρόοδο της ανθρωπότητος και η υιοθέτηση των υψηλών αρχών του θα συνενώσει όλα τα έθνη.

Ι.Β