Προϋποθέσεις Εισδοχής – Αίτηση Εισδοχής


 

Ο Τεκτονισμός (ή Μασονία) του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δέχεται στις τάξεις του οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους να ενταχθούν, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να πρόκειται για άνδρες καλής πίστεως και χρηστών ηθών, που αποδέχονται συνειδητά τις Θεμελιώδεις Αρχές του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.
  2. Έχουν ηλικία τουλάχιστον 23 ετών.
  3. Δεν είναι άεργοι.
  4. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσιδίκως για ποινικά κολάσιμες πράξεις.
  5. Δεν έχουν πτωχεύσει και δεν έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
  6. Καταδικάζουν τα ανελεύθερα, απολυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα.
  7. Υπογράφουν σχετική για την εισδοχή τους αίτηση και εφ’ όσον γίνει δεκτή, εντάσσονται στη δύναμη της Στοάς στην οποία απευθύνθηκαν, μετά από μυητική διαδικασία.

Ο παραδοσιακός τεκτονισμός του Α.Α.Σ.Τ., κατά τα θέσμιά του, αφορά αποκλειστικά και μόνο σε άνδρες, δέχεται όμως την ύπαρξη και γυναικείων τεκτονικών ενώσεων εφόσον είναι αμιγώς μεταξύ γυναικών, συστήνονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο υπό τας αρχάς και τα θέσμια του τύπου αυτού και ρητά αποκλείεται η συμμετοχή ανδρών στις εργασίες των στοών τους. Στην Ελλάδα έχει ήδη συσταθεί (το 2010) η Αμιγής Γυναικεία Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α.Α.Σ.Τ. για την οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΙΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΑΣΤ

 

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ: https://tektones.net/gine-melos.html .