Περί Τεκτονικής Μυήσεως (1) – Η μύηση αποκαλυπτόμενη δι’ ερωτήσεων (Εισαγωγή)


 

Μύηση! Μία ιδέα αρκετά δύσκολο να κατανοηθεί στις μέρες μας…Μυούμεθα στην κεραμική τέχνη, στη μαγειρική, στη μηχανική, στην κβαντική φυσική…

Αλλά στον Ελευθεροτεκτονισμό τα πράγματα είναι διαφορετικά…

Η Μύηση στον Τεκτονισμό δεν συνίσταται στη στείρα συγκέντρωση γνώσεων ή τεχνογνωσίας με σκοπό την τελειοποίηση της τεχνικής ή θεωρητικής γνώσης. Αντίθετα, αποσκοπεί στην αναίρεση δεισιδαιμονιών, προκαταλήψεων και προσχηματισμένων αντιλήψεων που πηγάζουν από την προσωπική ιστορία του καθενός. Με λίγα λόγια, η τεκτονική μύηση επιδιώκει να αποκαθάρει το έδαφος και να θέσει το άτομο πλήρως απογυμνωμένο ενώπιον των θεμελιωδών ερωτημάτων που τίθενται από τη γέννησή του, αλλά και από κτίσεως κόσμου. Και τούτο πριν ξεκινήσει να ανακατασκευάζει χρησιμοποιώντας τα «εργαλεία» του [Σκωτικού] Τύπου.

Tα θεματικά κείμενα περί τεκτονικής μυήσεως που θα ακολουθήσουν υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, δεν αποτελούν περίληψη της τεκτονικής μύησης. Ενώ υπενθυμίζουν τις βασικές αρχές της, αποτελούν ταυτόχρονα και προσωπικές απόψεις για την πρακτική του τεκτονισμού. Οι επιμέρους στόχοι και τα μέσα μπορεί να ερμηνεύονται διαφορετικά από τους συγγραφείς, αλλά ο τελικός σκοπός είναι ο ίδιος: η ατομική βελτίωση και δι’ αυτής, η  συμβολή στη βελτίωση της κοινωνίας. Πολλές οι ερωτήσεις και λίγες οι απαντήσεις… Αλλά μία στάση αμφισβήτησης και συνάμα δεκτικότητας μάς καθιστά ευαίσθητους απέναντι στη ροή της ζωής και τ’ απροσδόκητά της.

Σκοπός είναι μέσα από τη σειρά αυτών των κειμένων να γίνει κατανοητή η μυητική και πνευματική διάσταση του ελευθεροτεκτονισμού, όπως ασκείται μέσω της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. Μακριά από προτάσεις προσωπικής ανάπτυξης και μεθόδους αυτο-βελτίωσης που «φουσκώνουν» το εγώ μας, η παραδοσιακή τεκτονική μύηση προσφέρει ένα μετριοπαθή δρόμο που δεν αποστασιοποιείται ούτε από τον πλησίον ούτε από την κοινωνία.

 

ΠΗΓΗ: Robert de Rosa, Éditorial, dans: Points de Vue Initiatiques, Revue de la Grande Loge de France, Vol.195, Mars 2020, p. 1 (Διά την προσαρμογήν: Σ.Κ)