Οι Επτά Αρχές του Ερμητισμού


«Οι αρχές της αλήθειας είναι επτά τον αριθμό.

Αυτός που τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει

κατέχει το μαγικό κλειδί που θα ανοίξει όλες τις

πύλες του ναού, πριν ακόμα τις αγγίξει».

Κυμβάλειον

 

Από την αρχαία Αίγυπτο προέρχονται βασικές εσωτερικές διδασκαλίες, που επηρέασαν πολύ τη φιλοσοφία όλων των λαών εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια.

Η Αίγυπτος, πατρίδα των πυραμίδων και των σφιγγών, ήταν το λίκνο της απόκρυφης σοφίας και των μυστικιστικών διδασκαλιών. Όλες οι χώρες κάτι δανείστηκαν από τις μυστικές διδασκαλίες της. Η Ινδία, η Περσία, η Χαλδαία, η Μηδία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Συρία, η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη και όλα τ’ αρχαία έθνη πήραν ελεύθερα μέρος στη γιορτή της γνώσης, την οποία οι ιεροφάντες και οι διδάσκαλοι της χώρας της Ίσιδας είχαν με τόσο άφθονα μέσα οργανώσει γι’ αυτούς που ήταν έτοιμοι να μοιραστούν στο σύνολό της τη μυστική και απόκρυφη γνώση, που αποκάλυπταν οι διδάσκαλοι της αρχαίας αυτής χώρας.

Στην αρχαία Αίγυπτο έζησαν μύστες και διδάσκαλοι κατά τη διάρκεια των αιώνων που τους χώρισαν από το Μεγάλο Ερμή, των οποίων τις δυνατότητες πολλοί λίγοι κατόρθωσαν να φθάσουν, μα κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Στην Αίγυπτο βρισκόταν η κοιτίδα των μυστηρίων.

Σήμερα χρησιμοποιούμε ακόμη τη λέξη ερμητικός με την έννοια του τόσο καλά κλειστού ώστε τίποτα να μη διαφεύγει. Κι αυτό γιατί οι μαθητές του Ερμή είχαν πάντα ως αρχή να φυλάνε το μυστικό των διδασκαλιών. Δεν ήθελαν να δίνουν τα άγια τοις κυσί. Αυτή η πολιτική της συνειδητής διάδοσης της αλήθειας πάντα χαρακτήριζε τους Ερμητιστές, ακόμα και μέχρι σήμερα.

Οι επτά ερμητικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ολόκληρη η Ερμητική Φιλοσοφία είναι οι ακόλουθες:

  1. Η αρχή της νοητικότητας
  2. Η αρχή της αντιστοιχίας
  3. Η αρχή της δόνησης
  4. Η αρχή της πολικότητας
  5. Η αρχή του ρυθμού
  6. Η αρχή της αιτίας και του αποτελέσματος
  7. Η αρχή του γένους

 

Πηγή: Αποσπάσματα από το Κυμβάλειον, Η Ερμητική Επιστήμη (Οι τρεις Μύστες)